NILA
0944 956 636
0944 956 636

Cách bật Debug Mode trong WordPress

Bình thường, khi bạn cần bật chế độ Debug báo lỗi cho WordPress bạn cần sửa file wp-config.php, sửa dòng này

define('WP_DEBUG', false);

thành dòng này

define('WP_DEBUG', true);

Với thủ thuật nhỏ dưới đây, các bạn có thể bật Debug Mode mà không cần chỉnh sửa liên tục file wp-config.php

Thay thế dòng code bên trên bằng đoạn code sau

if ( isset($_GET['debug']) && $_GET['debug'] == 'on') define('WP_DEBUG', true);

Từ bây giờ, khi cần bật Debug Mode để kiểm tra lỗi trên website của bạn trong quá trình đang thiết kế, chỉ cần thêm vào cuối URL của trang cần kiểm tra lỗi đoạn sau /?debug=on , ví dụ: https://it24.vn/?debug=on

Lưu ý: Để bảo mật hơn, bạn có thể thay thế chữ debug thành 1 từ khóa mà chỉ bạn biết ví dụ: fixLoI

if ( isset($_GET['fixLoI']) && $_GET['fixLoI'] == 'on') define('WP_DEBUG', true);

Và để bật Debug các bạn dùng: https://it24.vn/?fixLoI=on

Chúc các bạn thành công với mẹo nhỏ này từ IT24 – Thiết kế Website chuyên nghiệp tại Thanh Hóa.

IT24.VN

Leave a Reply

Đóng Menu