Dự toán chi phí

Giá tiền chia 3 phần tính:
1. Tên miền
2. Hosting
3. Giá thiết kế Website

Hosting và Tên miền

Chọn tên miền/ Domain

Chọn Hosting cao cấp


Tổng giá thành

Giá chưa VAT

Giá đã có VAT