NILA
0944 956 636
0944 956 636

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT CỦA IT24

IT24.VN cung cấp dịch vụ online trên toàn quốc và chúng tôi chỉ nhận thanh toán và làm các thủ tục khách theo phương thức trực tiếp ở Thành phố Thanh Hóa, tại địa chỉ: SN 54 – Phùng Khắc Khoan – P. Đông Vệ – Thành phố Thanh Hóa.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố khác ngoài thành phố Thanh Hóa hoặc các địa phương khác ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ qua các dịch vụ bưu chính viễn thông.

Các hồ sơ và thủ tục đăng ký dịch vụ được hoàn thành trên website hoặc trao đổi qua email, hoặc tại văn phòng công ty CP Đầu tư 2424.

IT24.VN

Đóng Menu