NILA
0944 956 636
0944 956 636

Chính sách bảo mật thông tin CỦA IT24

IT24.VN luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn.

Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà IT24 sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), IT24 hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1 - Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

  • Tên công ty, Doanh nghiệp, Cửa hàng…
  • Địa chỉ giao dịch, Mã số thuế.
  • Họ Tên, Số CMND, Địa chỉ liên lạc, Email, Số điện thoại di động, Số điện thoại bàn.

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2 - Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ IT24 để hoàn thiện các thông tin website cho khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

IT24.VN sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

3 - Thời gian lưu trữ thông tin

IT24.VN sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4 - Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  • IT24 – THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
  • SN 54 – Phùng Khắc Khoan – P. Đông Vệ – TP. Thanh Hóa
  • SĐT: 0944 956 636 (Mr.Giang)

5 - Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân khách hàng

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của IT24.VN theo số Hotline 0944.956.636 hoặc gửi email về địa chỉ admin@it24.vn – gianghl1983@gmail.com

6 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

IT24.VN sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, IT24.VN có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. IT24.VN cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

7 - Việc thay đổi quy định

IT24.VN có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước.

Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, IT24.VN sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ website.

IT24.VN

Đóng Menu