Hướng dẫn sử dụng Plugins Wordpress

Hướng dẫn sử dụng các Plugins thông dụng nhất của Wordpress cho nhân viên IT24.VN và khách hàng
Danh sách các Plugins: Caldera Form, Admin Menu Editor, Ultimate Branding…