NILA
0944 956 636
0944 956 636

HƠN 30+ MẪU PHÂN CÁCH - DIVIDER

  • Phân cách (Divider) trong thiết kế Website được sử dụng để giúp người xem dễ dàng phân biệt các vùng nội dung trên Website.
  • Một phân cách chuẩn cần có màu sắc hài hòa với các thành phần còn lại của website.
  • IT24 - Đơn vị thiết kế Website chuyên nghiệp tại Thanh Hóa đã thiết kế, sưu tầm hơn 30+ mẫu Divider giúp quý khách có những mẫu phân trang, phân vùng ưng ý khi thiết kế website.
  • Các mẫu phân cách có thể là dạng sóng, SVG, Icon hoặc đơn giản chỉ là text...nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tính thẩm mỹ, hài hòa trong thiết kế chung của website.

Làm mẹ

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1


CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

 

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

CHUYÊN MỤC 1

Tổng quan dự án

Đóng Menu