0944 956 636
0944 956 636

DANH SÁCH Các BLOCKS WEBSITE MẪU THIẾT KẾ BỞI IT24

Chúng tôi, IT24 – Đơn vị thiết kế Website chuyên nghiệp tại Thanh Hóa, đã xây dựng kho blocks (khối cấu thành website) giao diện website chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng cho mọi nhu cầu khách hàng.

Các bạn có thể tham khảo qua danh sách này bên dưới, danh sách đã được phân loại theo từng mục nhỏ, đủ để hình thành 1 website hoàn chỉnh mọi lĩnh vực ngành nghề.

1. Header - Menu - Thanh điều hướng

IT24.VN có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước.

Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, IT24.VN sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ website.

IT24.VN

Close Menu